Uslovi korištenja

Uslovi korištenja web sajta i mobilne aplikacije

Website

1. Uslovi

Pristupanjem ovom web sajtu, dostupnom s www.adhemijskecistionice.com , pristajete na to da se obvezujete ovim Uslovima i odredbama korištenja web sajta i slažete se da ste odgovorni za ugovor sa svim primjenjivim lokalnim zakonima. Ako se ne slažete s bilo kojim od ovih uvjeta, zabranjen vam je pristup ovoj stranici. Materijali sadržani na ovoj web stranici zaštićeni su zakonom o autorskim pravima i žigovima.

2. Koristite licencu

Daje se dopuštenje za privremeno preuzimanje jedne kopije materijala na web stranici AD HEMIJSKE ČISTIONICE samo za osobni, nekomercijalni prolazni pregled. Ovo je dodjela licence, a ne prijenos vlasništva, a prema ovoj licenci ne smijete:

  • izmijeniti ili kopirati materijale;
  • koristite materijale u bilo koje komercijalne svrhe ili za bilo koji javni prikaz;
  • pokušati obrnuti inženjering bilo kojeg softvera koji se nalazi na web stranici AD HEMIJSKE ČISTIONICE;
  • ukloniti sva autorska prava ili druge vlasničke oznake iz materijala; ili
  • prenos materijala drugoj osobi ili “zrcaljenje" materijala na bilo kojem drugom poslužitelju.

Ovo će omogućiti AD HEMIJSKE ČISTIONICE da ukine nakon kršenja bilo kojeg od ovih ograničenja. Nakon raskida, vaše pravo gledanja također će biti ukinuto i trebali biste uništiti sve preuzete materijale u vašem posjedu, bilo da su tiskani ili elektronički. Ovi Uvjeti pružanja usluge izrađeni su uz pomoć Uvjeta pružanja usluge.

3. Odricanje od odgovornosti

Svi materijali na web stranici AD HEMIJSKE ČISTIONICE daju se “kao što jesu". AD HEMIJSKE ČISTIONICE ne daje nikakva jamstva, bila ona izričita ili podrazumijevana, stoga negira sva druga jamstva. Nadalje, AD HEMIJSKE ČISTIONICE ne daje nikakve izjave koje se odnose na točnost ili pouzdanost korištenja materijala na svojoj web stranici ili na drugi način u vezi s takvim materijalima ili bilo kojim stranicama povezanim s ovom web-stranicom.

4. Ograničenja

AD HEMIJSKE ČISTIONICE ili njegovi dobavljači neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja će nastati korištenjem ili nemogućnošću korištenja materijala na web stranici AD HEMIJSKE ČISTIONICE, čak i ako je AD HEMIJSKE ČISTIONICE ili ovlašteni predstavnik ove web stranice obaviješten , usmeno ili pismeno, o mogućnosti takve štete. Neke jurisdikcije ne dopuštaju ograničenja impliciranih jamstava ili ograničenja odgovornosti za slučajnu štetu, ta se ograničenja možda ne odnose na vas.

5. Revizije i pogreške

Materijali koji se pojavljuju na web stranici AD HEMIJSKE ČISTIONICE mogu sadržavati tehničke, tipografske ili fotografske pogreške. AD HEMIJSKE ČISTIONICE neće obećati da je bilo koji od materijala na ovoj web stranici točan, potpun ili aktualan. AD HEMIJSKE ČISTIONICE može promijeniti materijale sadržane na svojim web stranicama u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti. AD HEMIJSKE ČISTIONICE se ne obvezuje ažurirati materijale.

6. Veze

AD HEMIJSKE ČISTIONICE nije pregledao sve stranice povezane s njegovim web stranicama i nije odgovoran za sadržaj takvih povezanih stranica. Prisutnost bilo koje veze ne znači da AD HEMIJSKE ČISTIONICE podržava stranicu. Korištenje bilo koje povezane web stranice je na vlastitu odgovornost korisnika.

7. Izmjene Uvjeta korištenja stranice

AD HEMIJSKE ČISTIONICE može revidirati ove Uvjete korištenja za svoju web stranicu u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti. Korištenjem ove web stranice pristajete na obvezu trenutne verzije ovih Uvjeta korištenja.

8. Vaša privatnost

Pročitajte naša Pravila o privatnosti.

9. Mjerodavno pravo

Svaki zahtjev koji se odnosi na web stranicu AD HEMIJSKE ČISTIONICE podliježe zakonima ba bez obzira na odredbe o sukobu zakona.

Mobilna aplikacija

1. OPŠTE ODREDBE

AD Danijela Aćimovac i Aleksandar Aćimovac s.p. Banja Luka, Momčila Popovića bb (u daljem tekstu Vlasnik) upravlja mobilnom aplikacijom AD HEMIJSKE ČISTIONICE na kojoj korisnicima pruža online usluge koje se sastoje od informacija o proizvodima, uslugama, ponudama i drugim aktivnostima ili sadržajima koje vlasnik smatra interesantnim za korisnike aplikacije. Ovi Uslovi korištenja propisuju uslove i pravila koji se odnose na korištenje mobilne aplikacije odnosno na online uslugu.

Mobilna aplikacija nije namijenjena niti usmjerena na maloljetne korisnike. U slučaju da roditelj ili staratelj nisu saglasni s korištenjem sadržaja ili ovim uslovima, mogu se radi gašenja korisničkog računa obratiti vlasniku pri čemu u poruci kojom se zahtijeva gašenje korisničkog računa mora biti navedena e-mail adresa računa ili broj telefona koji se gasi. Pravo korištenja nije prenosivo na druge fizičke ili pravne osobe. Svaki korisnik je lično odgovoran za zaštitu povjerljivosti šifri, na mjestima gdje one kao takve postoje.

Vlasnik ne odgovara za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prenosa informacija na Internetu. Korisnik je upoznat s mogućnošću povremenih prekida, nedostupnosti i/ili isključenja zbog više sile ili drugih razumnih razloga (npr. održavanje, postavljanje sadržaja, redizajn i slično). Posjetilac se slaže i prihvaća da zbog navedenih razloga pristup aplikaciji može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen odnosno da uslijed navedenog može doći do gubitka podataka za koje vlasnik ne odgovara.

Vlasnik ne izjavljuje niti garantuje da je sadržaj aplikacije i/ili povezanih podstranica stranica potpun, tačan ili ažuriran; da će aplikacija uvijek biti dostupna i raspoloživa, te da neće prouzrokovati štetu posjetiocima, registrovanim korisnicima ili trećim licima. Svaki registrovani korisnik izričito prihvaća korištenje ove aplikacija na svoju vlastitu odgovornost te isključivo on snosi sve eventualne troškove vezane uz održavanje ili popravak računarske opreme, uključujući software.

Vlasnik zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti aplikaciju, uključujući, ali bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranice. Vlasnik može također u bilo koje vrijeme napraviti poboljšanja i/ili promjene na proizvodima i/ili programima opisanim u ovim uslovima, bez prethodne obavijesti.

Vlasnik zadržava pravo revidirati (izmijeniti) Uvjete korištenja u bilo kojem trenutku kao i ukinuti pristup aplikaciji bez prethodne obavijesti. Ovi uvjeti korištenja, kao i njihove izmjene, stupaju na snagu i primjenjuju se od trenutka objave na stranici. Ako posjetitelj koristi aplikaciju nakon izmjene uvjeta korištenja, smatra se da se upoznao s izmjenama, da ih razumije i u cijelosti prihvaća.

2. PONAŠANJE POSJETIOCA

Aplikacijom upravlja vlasnik koji je ujedno nositelj svih prava na aplikaciji. Zabranjeno je objavljivanje, korištenje, prenošenje, slanje i razmjena materijala i sadržaja kojima se narušavaju ili ugrožavaju privatnost, koji su vulgarni, ili na drugi način nepoželjni u normalnoj komunikaciji, kojima se ugrožavaju i/ili krše prava drugih, a naročito materijala i sadržaja koji su po svojoj prirodi nezakoniti, ugrožavajući, uvredljivi, klevetnički, koji vrijeđaju važeće pravne propise Bosne i Hercegovine, posebno nezakonitih, lažnih odnosno neistinitih, obmanjujućih, uvredljivih, klevetničkih, vulgarnih, prijetećih, uznemirujućih, rasističkih ili šovinističkih sadržaja, sadržaja koji vrijeđaju prava intelektualnog vlasništva trećih osoba, sadržaja kojima se neovlašteno otkrivaju osobni podaci ili se vrijeđa pravo na osobnost trećih osoba kao i drugih neprimjerenih sadržaja, te sadržaja kojima se može nanijeti šteta društvu vlasnika, drugim posjetiocima ili trećim osobama, što uključuje, između ostaloga, sadržaje kojima se potiče na ponašanje koje predstavlja kazneno djelo, koje za sobom povlači građansku odgovornost ili na drugi način krše bilo koji propisi te koji, bez izričitog, prethodnog, pisanog odobrenja vlasnika, sadrže oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Korisnik ne smije koristiti aplikaciju za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promocije.

3. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Aplikacija sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, pravom na logo/dizajn te druge informacije koje su zaštićene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja, autorsko pravo na tekstovima, softwareu, fotografijama, video materijalima, grafičkim rješenjima, muziku, zvuku, kao i cijelom sadržaju stranice, a u skladu s propisima Bosne i Hercegovine. Na svim materijalima (tekstovima, fotografijama, slikama, crtežima, audio i video materijalima i dr.), zaštićenim znakovima proizvoda i usluga, logotipima, te drugim sadržajima koji se nalaze na aplikaciji vlasnik ima isključivo pravo vlasništva odnosno drugih prava intelektualnog vlasništva ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na logotipima i/ili dizajnu. Sva prava na logotipe i druge oznake vizualnog identiteta proizvoda i usluga vlasnika su zaštićena. Ako nije drugačije navedeno, svi drugi logotipi koji se pojavljuju intelektualno su vlasništvo njihovih nosioca. Vlasnik je nosilac autorskih prava u vezi s odabirom, koordinacijom, postavljanjem i unapređenjem takvog sadržaja, kao i prava u vezi s originalnim sadržajem.

Bilo kakvo kopiranje, distribucija, prenos, objavljivanje, reprodukcija, revidiranje, prenošenje, povezivanje, dubinsko povezivanje, stvaranje izvedenica ili mijenjanje stranice na drugi način bez izričitog pisanog odobrenja vlasnika je zabranjeno.

Korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite nekomercijalne upotrebe u svrhu informisanja. Korisnik je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zlouporabom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva i druge time uzrokovane posljedice.

4. PONUDE PROIZVODA I USLUGA

Na ponude vlasnika proizvoda i usluga primjenjuju se i opšta pravila, koja ni na koji način ne utiču na prava korisnika kao potrošača koja podliježu Zakonom o zaštiti potrošača.

Svi proizvodi koji se nude ili reklamiraju na aplikaciji ne moraju biti fizički dostupni, to zavisi od dostupnosti.

5. IZJAVA O GARANCIJI I OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Korisnik izričito izjavljuje da koristi aplikaciju isključivo na svoju odgovornost. Vlasnik, kao niti jedan od njihovih zaposlenih, agenata, trećih pružaoca usluga ili licenciranih firmi ne garantuje da upotreba aplikacije neće biti prekinuta ili da će biti bez grešaka, niti garantuje za (i) posljedice koje mogu nastati upotrebom aplikacije ili (ii) za tačnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe date preko aplikacije. Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve štete, na moguće ozljede uzrokovane bilo kakvim lošim osobinama, greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računarskog virusu, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom ili bilo kakvom drugom radnjom. Korisnik izričito potvrđuje da vlasnik nije odgovoran za uvredljivo, neprikladno ili protivzakonito ponašanje drugih posjetilaca ili trećih strana, te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na posjetiocu.

Vlasnik zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja, za koji ocijeni da je neprikladan.

Vlasnik zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje šifre ili korisničke račune posjetioca u slučaju bilo kakvog njegovog ponašanja koje vlasnik, prema svojoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja ovih Uslova od strane korisnika.

 

6. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Pitanje zaštite ličnih podataka regulisano je vlasnikovom Izjavom o privatnosti, koja ima prednost pred ovim Uslovima korištenja.

Izjava o privatnosti utvrđuje način na koji pristupamo informisanju o ličnim podacima, uključivo s načinom na koji prikupljamo, koristimo i dijelimo lične informacije i podatke.

7. TAJNOST PODATAKA

Vlasnik ne želi od korisnika primati povjerljive informacije preko aplikacije. Bilo koje informacije ili materijali koji se aplikacijom pošalju vlasniku tretirat će se kao da nisu povjerljivi. Slanjem nekih informacija ili materijala korisnik daje neograničenu i neopozivu nenaplatnu licencu za upotrebu, kopiranje, prikaz, izvođenje, mijenjanje, prijenos trećima i distribuciju tih materijala ili informacija u komercijalnu ili bilo koju drugu zakonom dopuštenu svrhu, te se također slaže da vlasnik može slobodno koristiti bilo koje ideje, koncepte, znanja ili tehnike sadržane u poslanim materijalima ili informacijama u bilo koju svrhu.

Materijali koji su poslati ili dostupni putem aplikacije nisu i neće se smatrati poslovnom tajnom, tajnim ili povjerljivim informacijama. Objavom materijala na aplikaciji korisnik ovlašćuje vlasnika, da ga neograničeno koriste u bilo koje svrhe, uključujući umnožavanje, prijenos, objavljivanje, emitovanje ili upotrebu na bilo koji drugi način, bez obaveze plaćanja bilo kakve naknade.

8. DODATNE ODREDBE

Vlasnik ne daje nikakve izjave ili tvrdnje da su online usluge dostupne izvan Bosne i Hercegovine, budući da vlasnik posluje u Bosni i Hercegovini i svoju ponudu usmjerava na taj teritorij. Ako koristite online usluge s drugih lokacija odgovorni ste za postupanje u skladu sa relevantnim lokalnim zakonima.

Vlasnik može prenijeti svoja prava i obveze po ovim Uslovima na drugu organizaciju ili pravnu osobu. Korisnik može prenijeti svoja prava i obveze po ovim Uslovima na drugu osobu samo uz pisani pristanak vlasnika.

9. RJEŠAVANJE SPOROVA

Na sve što nije regulirano ovim Uslovima primjenjuju se odredbe pozitivnih propisa Bosne i Hercegovine. Sve sporove koji nastanu vezano za ove Uslove strane će pokušati riješiti sporazumno. Svi sporovi ili zahtjevi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja stranice u nadležnosti su suda u BANJA LUCI.

10. PRIMJENA USLOVA KORIŠTENJA

Ovi uslovi korištenja primjenjuju se od 3.11.2021.

2.000+ klijenata svakog dana je zadovoljno našim uslugama.

AD HEMIJSKE ČISTIONICE već 23 godine vrše profesionalne usluge iz oblasti pranja, hemijskog čišćenja, peglanja i održavanja vaše odjeće.

Kontakt

© 2022 – Sva prava zadržana. AD HEMIJSKE ČISTIONICE